Ljumskbråck

Ljumskbråck ser ofta ut som en rundad utbuktning vid ljumsken eller vid pungen. Både barn och vuxna kan ha ljumskbråck utan att känna av det, men det kan också ge stora besvär. Ljumskbråck försvinner inte av sig själv, utan måste opereras. Ljumskbråck hos barn opereras alltid. Hos vuxna opereras det om det ger besvär.

Vad är ljumskbråck?

Bukväggen är ett namn på den vävnad som finns mellan huden och magens organ. Den består av flera lager. Längst in finns en bukhinna. Därefter finns ett fettlager, ett eller flera muskellager och ett lager av underhudsfett.
Vid bråck pressas bukhinnan och bukinnehåll ut genom en försvagning i bukväggen. Bukinnehållet består oftast av fett och en del av tarmen.
En säck med bukinnehåll bildas under huden, en så kallad bråcksäck. Bråcksäckens innehåll kan åka in och ut genom öppningen i bukväggen.
Ett av de vanligaste ställena på kroppen där bråck kan uppstå är i ljumskarna. Med ljumskbråck menas även bråck som sitter ner mot låret, så kallade lårbråck.
Ljumskbråck kan uppstå i både höger och vänster ljumske. Du kan också få ljumskbråck på båda sidor samtidigt.

Inklämt ljumskbråck

Inklämt ljumskbråck är när innehållet i bråcksäcken klämts åt vid försvagningen och inte kan tryckas tillbaka genom bukväggen. Det kan till exempel bero på en svullnad vid försvagningen.

Svullnaden kan klämma åt både innehållet i bråcksäcken och dess blodkärl. Det kan leda till att blodcirkulationen stoppas och att bråcksäckens innehåll riskerar att dö. Det är ett allvarligt tillstånd.

 

Andra former av bråck

Bråcket kan också tränga ner i pungen. Det kallas för pungbråck. Bråcksäcken kan fyllas ut av bara vätska, det kallas för vattenbråck. Navelbråck är när bråcksäcken pressas ut genom en försvagning i närheten av naveln.

Symtom

Både vuxna och barn kan ha ljumskbråck utan att känna av det. Det kanske upptäcks i samband med en annan undersökning. Men ljumskbråck kan också ge stora besvär.
Bråcket gör ofta mer ont i början när det är litet och tränger fram.
Symtomen nedan gäller för både barn och vuxna.
 

Ljumskbråck

Ljumskbråck kan ge ett eller flera av följande symtom:
  • Du ser eller känner en mjuk utbuktning under huden vid ljumskarna eller pungen. Det går att trycka tillbaka utbuktningen in i buken.
  • Du har ont i ljumsken eller i pungen, framför allt när du rör eller anstränger dig. Det kan kännas som en molande värk eller som en kortvarig och stickande smärta.
  • Du kan ha en tyngdkänsla eller känna obehag vid bråcket.
  • Du kan ha ont i magen.

Utbuktningen kan ändra storlek under dagen

Det är vanligt att inte märka ljumskbråcket på morgonen, men under dagen kan bråcket bli större. Ibland kan bråcket bara se ut som en svullnad.
Ofta känns och syns bråcket mer när du gör rörelser som ökar trycket i magen. Det kan till exempel vara att du lyfter tungt, reser dig upp eller krystar. Hos barn kan bråcket vara lättare att se när barnet gråter eller krystar.
 

Barn kan få knöl i ljumsken av andra anledningar

En knöl i ljumsken hos barn behöver inte vara ett bråck. Det kan till exempel vara en förstorad lymfkörtel som svullnat i samband med en infektion, så kallad körtelmage. Barn kan också ha ont i magen av andra anledningar.
 

Inklämt ljumskbråck

Ett ljumskbråck kan utvecklas till ett inklämt ljumskbråck hos både vuxna och barn. Men det kan också utvecklas direkt, utan att först ha varit ett ljumskbråck.
 Ett inklämt ljumskbråck märks oftast tydligt. Det är då vanligt att få flera av följande symtom:
  • Mycket ont i magen, i ljumsken eller i pungen. Hos yngre barn kan det uppfattas som att barnet har mycket ont i magen.
  • En utbuktning eller svullnad i ljumsken som gör ont och som inte går att trycka tillbaka.
  • Ljumsken eller pungen blir röd.
Ett inklämt ljumskbråck kan ge tarmvred. Det gör då mycket ont i magen. Tarmvred kan vara det första symtomet på inklämt ljumskbråck, eftersom bråcket inte alltid märkts tidigare.
Barn som har inklämt ljumskbråck kan också bli trötta, ointresserade av omgivningen och inte ge samma kontakt som vanligt. De kan också kräkas.
 
Scroll to Top