Gastroskopi

Vad är gastroskopi?
Gastroskopi är en undersökning av insidan av matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen. Den utförs genom att använda ett tunt, flexibelt fiberoptiskt instrument som förs genom munnen och tillåter läkare att se om det finns någon skada/förändringar på slemhinnan i esofagus (matstrupen) eller magsäcken, och om det finns några sår i magen eller tolvfingertarmen.
Våra kirurger avgör när läkemedelsbehandling ensamt är tillräckligt eller om en utredning av gastroskopi  är nödvändig.Ta kontakt med oss och boka tid hos våra kirurger.
Proceduren är smärtfri och görs vanligen utan sedering som en dag-kirurgi.
Ibland, efter en diskussion med endoscopist, förfarandet kommer att genomföras med sedering. När sedering används, kommer patienten inte att kunna köra bil eller använda maskiner under resten av dagen.
Den som lider av magproblem bör rådfråga en läkare som kommer i de flesta fall, behandla symtomen utan större undersökning.

Scroll to Top